Saltar navegación

Asociación

Presentación

A Asociación de Almacenistas Exportadores de Peixes e Mariscos e os seus membros asociados forman o maior intermediario distribuidor para o seu produto, ocupando unha posición importante no conxunto de portos pesqueiros da UE. Con contactos ao longo de todo o país, distribúen diariamente o produto fresco e conxelado que se descarga no porto, cara a mercados centrais, grandes superficies, prazas de abastos e clientes finais.

Descargando no porto da Coruña, asegúrase que toda a descarga será inmediatamente vendida e distribuída por todo o país. As cifras de descarga e os valores de primeira venda, darán a medida do noso poder de distribución en España.

Por iso, estamos convencidos de que se o que busca son profesionais do sector, capaces de cubrir a súa distribución, aquí, na Asociación de Almacenistas Exportadores de Peixes e Mariscos da Coruña, vainos atopar.

Servizos

Lista de servizos que presta e ofrece a Asociación, entre outros:

  • Información referida aos barcos e especies anotados para a venda no porto da Coruña.
  • Cartería, por utilización de caixas de correos individuais.
  • Megafonía, para avisos e comunicados de asociados e os seus clientes.
  • Información sobre comercio exterior.
  • Servizos administrativos de información, consulta e xestión en xeral.
  • Publicacións, B.O.E., D.O.G., B.O.P., prensa rexional e local.
  • Seguro Colectivo.
  • Convenios con banca e S.G.R.
  • Cafetaría.

Ademais a Asociación está integrada ou ten representación nas seguintes Entidades e Organismos: